optimiziraj stroške nepremičnin

Specialisti za davčno optimiziranje nepremičnin

Za podjetja

Celovit pregled nepremičnin

Za osebe

Preveritve izračun v 3. korakih

“Osnova za odmero davka so uradne evidence o nepremičninah, katere vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Finančna uprava podatke za obračuna davkov pridobi od pristojne občine, ki vodijo samostojno evidenco, katera pogosto ni usklajena z uradnimi podatki GURS, kar je v največji meri razlog za napačno odmerjen davek.”

“Večina občin ne posveča več toliko kadra urejanju nepremičninskih evidenc, saj se pričakuje njihova ukinitev z vse večkrat omenjenim davkom na nepremičnine.”

Geodetska uprava skrbi za nepremičninske evidence v Sloveniji, vendar le te še niso vzpostavljene do te mere, da bi lahko predstavljale celovito podlago za obdavčitev nepremičnin, kar se je pokazalo ob padcu Zakona o davku na nepremičnine iz leta 2013. V pripravi je nov zakon o katastru nepremični, ki predvideva združitev zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, itd v novo evidenco kataster nepremičnin. Ta bo zajemal celovite podatke o nepremičninah in bi med drugim predstavljal osnovo za obračun davkov. Do takrat bomo imeli še star način obdavčitve, ki pa je v veliko točkah nesorazmeren in neprimeren glede na današnjo uporabo nepremičnin.

Po naših predvidevanjih bo NUSZ v veljavi vsaj še leti 2021 in 2022. Vsem lastnikom priporočamo pregled podatkov, saj se pričakuje vse več napak v izračunih, ki so posledica zastarelega načina obračuna ter pasivnost občin pri obnavljanju evidenc.