Slikaj in pošlji

Celovit pregled podatkov nepremičnin in odločbe za odmero NUSZ ali davka na premoženje

Kontrola odločbe NUSZ
Pregled podatkov nepremičnin v uradnih evidencah
Priprava dolgoročne strategije evidentiranja nepremičnin
Optimizacija stroškov nepremičnin

Nepremičnine zahtevajo posebno skrb, dovolite strokovnjakom, da skrbijo zanje.